โครงสร้างองค์กร

กองช่าง

 

ช่างภพ

นายสมภพ  นาคตระกูล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ช่างโต้ง

นายปฐมชัย  สุขธรรม

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

อ่านต่อ...