แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนขับเคลื่อนหน่วยนงาน

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(19.68 KB)

รายงานการติดตามการดำเนินงาน

อ่านต่อ...

รายงานผลดำเนินงานประจำปี

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(50.65 KB)

แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน

อ่านต่อ...

แผนดำเนินงานประจำปี

อ่านต่อ...

4 เอกสารแนบ(31,781.39 KB)

แผนพัฒนาท้องถิ่น

อ่านต่อ...

2 เอกสารแนบ(2,017.66 KB)

แผนอัตรากำลัง

อ่านต่อ...

แผนการจัดหาพัสดุ

อ่านต่อ...

2 เอกสารแนบ(1,688.31 KB)

ข้อบัญญัติตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่าย

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(52,045.68 KB)

รายงานการประชุมสภาฯ

อ่านต่อ...

1 เอกสารแนบ(247.40 KB)